Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely Város polgármesterének ünnepi köszöntője

2012-08-21KG10706.jpg

Az alábbiakban Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely Város polgármesterének ünnepi köszöntőjét olvashatják el.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Szívélyesen üdvözlöm Önöket a Szent István – napi megemlékezésen, amely ebben az évben is a Szent István napi ünnepségek keretén belül került megrendezésre.

Külön szeretném köszönteni a Nagyszombat Megye Önkormányzatának képviselőit, városunk képviselőit, az alpolgármester urat. és a helyi intézmények igazgatóit, vezetőit, az MKP helyi szervezetének megjelent tagjait, a Most-Híd párt megjelent politikusait, valamint más civil szervezetek képviselőit.

 

Szent István napja az egyik legnagyobb magyar ünnep a nemzetünk ünnepei között. Augusztus 20-án I. István királyról emlékezünk meg, az államalapítóról, az államférfiról, az uralkodóról szentté avatása alkalmából. Augusztus 20-a a keresztény államalapítás emléknapja.

A magyar államiság egyik jelképe a Magyar Korona, amely bennünket, magyarokat összeköt, bárhol is éljünk a Földön, az anyaország határain belül, vagy azon kívül, a Felvidéken, a Kárpát- alján, Erdélyben, Vajdaságban, vagy az óceánon túl.

 

Szent István napja a nemzeti összetartozásunk jelképe is. Habár egyes szlovákiai magyar politikusok azt nyilatkozzák ki, hogy mi szlovákiai magyarok csak a magyar kultúra révén kapcsolódunk Magyarországhoz. Ez az elmélet szlovák politikának maximálisan megfelel, viszont a mi közösségünknek ez az út a teljes asszimilációjához vezet. Ennek kapcsán el kell mondanom, hogy Csallóközbe nem vendégmunkásként érkeztek az őseink, hanem ez a föld apáink földje, ezt a területet Magyarországtól elszakították. Most pedig arról akarnak bennünket meggyőzni, hogy csak a magyar kultúra révén kapcsolódunk Magyarországhoz, és nem vagyunk a magyar nemzet része!

 

Érdekes, hogy a Szlovák Nemzet Tanács által a külföldön élő szlovákokról szóló törvénnyel Szlovákia lehetőséget ad a világ minden táján élő szlováknak, hogy szlováknak vallják magukat, az identitásuk megtartását állami költségvetésből is támogatják!

 

Ennek fényében nem értem, hogy mi szlovákiai magyarok miért nem tekinthetjük magunkat a magyar nemzet részének?! Főleg a múlt évi népszámlálás tükrében mondom ezt, amely sajnos bebizonyította, amit már sejteni véltünk, hogy a magyar közösség száma Szlovákiában vészesen fogy.

 

Minden szlovákiai magyar politikusnak Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatása mellett a nemzeti identitásunk megtartása kell, hogy célja legyen. Politikusainknak nem azt kell szem előtt tartaniuk, hogy a szlovák politikának és szlovák politikusoknak mi felel meg, hanem az, hogy mi jó nemzeti közösségünk számára.

Ezt kell szem előtt tartania minden szlovákiai magyar politikusnak, aki a nemzeti közösségünket képviseli, hogy minden esetben csak a közösség érdekében cselekedjen.

Ha ennek a szellemiségnek fényében fogunk politizálni, ennek az alapelvek alapján fogjuk képviseljük a szlovákiai magyar közösség érdekeit, csak így lesz képes közösségünk hosszútávon megmaradni.