TÁJÉKOZTATÓ

2012-08-19DSC_0142.jpg

TÁJÉKOZTATÓ a kisebbségi nyelv hivatali használatának lehetőségéről a Tt. 184/1999. sz., a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvénye és annak későbbi módosításai 2. §-ának 3. bekezdése szerint

 

A közigazgatási szerv neve: Dunaszerdahely Város

Működési helye: Dunaszerdahely, Fő utca 50/16

A kisebbségi nyelv, amelyet a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárai a hivatali érintkezésben e szerv előtt használhatnak: magyar nyelv

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ ÁLLAMPOLGÁRÁNAK JOGAI:

- Dunaszerdahely Város esetében jogában áll a kisebbség nyelvén is kommunikálni szóban és írásban, beleértve az írásos dokumentumok, okiratok és bizonyítékok előterjesztését.
- Jogában áll a magyar nyelven vagy a magyar nyelven is benyújtott beadványára a közigazgatási szervtől választ kapni, beleértve a jogát, hogy kérheti a közigazgatási eljárásban meghozott határozat kiadását magyar nyelven is (2012. július 1-től), illetve jogában áll kérni a születési anyakönyvi kivonat, a házassági anyakönyvi kivonat, a halotti anyakönyvi kivonat, az engedély, a jogosultsági bizonylat, az igazolás, az állásfoglalás és rendelet (más közokiratokra ez a jog nem vonatkozik) kiadását magyar nyelven is (2012. július 1-től). Kétségek felmerülése esetén a közigazgatási szerv államnyelven kiállított válasza a perdöntő.
- Jogában áll kérni hivatalos kétnyelvű űrlap rendelkezésre bocsátását, mégpedig az államnyelven és magyar nyelven kiállított űrlapét (2012. július 1-től).
A magyar nyelven intézett ügyek ügyintézési határidői megegyeznek az államnyelvi ügyintézési határidőkkel.

A KÖZIGAZGATÁSI SZERV KÖTELESSÉGEI:

- Dunaszerdahely Város a magyar nyelven benyújtott beadványra az államnyelvű válaszon kívül magyar nyelven is válaszol. Kétségek felmerülése esetén a közigazgatási szerv államnyelven kiállított válasza a perdöntő. A közigazgatási szerv válasza, ha az egyben közokirat is, az államnyelven kívül magyar nyelven csak akkor kerül kiadásra, ha engedélyről, jogosítványról, igazolásról, állásfoglalásról vagy rendeletről van szó.
- Dunaszerdahely Város a közigazgatási eljárásban meghozott határozatát, ha az eljárás magyar nyelven benyújtott beadvánnyal indult, vagy az ügyfél külön kéri, az államnyelvű határozat mellett azonos tartalmú fordításban magyar nyelven is kiállítja (2012. július1-től). Kétségek felmerülése esetén a közigazgatási szerv államnyelven kiállított határozata a perdöntő.
- A születési anyakönyvi kivonatot, a házassági anyakönyvi kivonatot, a halotti anyakönyvi kivonatot, az engedélyt, a jogosultsági bizonylatot, az igazolást, az állásfoglalást és rendeletet kérésre kétnyelvűen is kiállítják, mégpedig államnyelven és magyar nyelven (2012. július 1-től). Kétségek felmerülése esetén a közigazgatási szerv államnyelven kiállított okirata a perdöntő.
- Dunaszerdahely Város saját hatáskörén belül kérésre kétnyelvű űrlapokat biztosít az állampolgároknak, mégpedig államnyelven és a kisebbség nyelvén (2012. július 1-től).

- Dunaszerdahely Város a magyar nyelv használatát a következő módon biztosítja:

a városi hivatal minden irodájában

Ha a Szlovák Köztársaság polgárának megsértették azt a jogát, hogy a nemzeti kisebbség nyelvét – magyar nyelvet szóban és írásban használhassa (a törvény 7.b §-a), ezt a tényt jelentheti a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának, amely az ügyben közigazgatási eljárást indít.

Dunaszerdahelyen, 2012. június 22-én

Dr. Hájos Zoltán
polgármester